metot

Sosyal Bilimler Metodolojisi dersimizde kavramlar, teknikler,  somut araştırma ile genel teori arasındaki ilişkileri masaya yatırıyoruz. Sosyal bilimi bilim yapan özellikler ve geçmişten günümüze bilginin ve bilme süreçlerinin algılanışı ve sosyal gerçekliğin nasıl bir araştırma evrenine dönüştürüldüğü  ile ilgili tartışmalar yapıyoruz.

1.hafta: 1. week Introduction: Sosyal Bilim ve Teori nedir? Temel tartışmalara Giriş?

Temel Okuma: Lawrence Neuman, Social Research Methods

2.Hafta: 2. week: Perspektives and Approaches Akımlar ve Yaklaşımlar Functionalism: Comte Pozitif Felsefe Kursları, Sosyal yay.

3.hafta : 3. week Comparison: Comte & Durkheim: Sosyolojik Metodun Kuralları,Sosyal yay.

For English: Comte: Positive Philosophy

For English: Durkheim,  The rules of Sociological Method

4.Hafta: 4. week Simmel pp.289-309: “Sosyal Bilimler Felsefesi”, Metis yay.Comparsion of  perspectives: Functionalism, Symbolic Interactionaism and Conflict Theory

5. Hafta: Weber: Sosyoloji Yazıları, İletişim yay: Weber’s Methodology

For English: Max Weber on the Methodology of the Social Sciences

6.Hafta Marx: An Introduction to Marx &  The Sociology of Marx, by H. Lefebvre Vintage Books

Vize