delphi-tapinagi

Bu ders temel siyaset teorisi okumalarını incelerken kaynak kitap olarak Prof Dr. Mete Tunçay’ın derlediği 3 ciltlik Batı’da Siyasal Düşünceler kitabından faydalanacak.Bu yayını dikkatle ve özenle hazırlayan Mete Tunçay, “teori” ve “doktrin” kavramlarına politik etkinlik kazandıran fikirleri açıklarken  “düşünce” yi tercih etmiştir.
Mete Tunçay’ın “Batı’da Siyasal Düşünce Tarihi”, Thomas Age’den Thomas Paine’e Yakın Çağ da dahil olmak üzere Eskiçağ ve Ortaçağ’dan Yakın Çağ’a kadar üç ciltlik bir kitaptır.

İlk hafta Platon’un Mağara Alegorisi ve  Devlet adlı eseri ile başlayacağız:

 

Platon’un Devlet eseriyle ilgili video için tıklayınız

Platon’un Formlar kuramı ile ilgili video için tıklayınız

Platon ve Adalet Kuramı için tıklayınız

Aristoteles ve Siyaset için tıklayınız

Ortaçağ Düşüncesi için tıklayınız

Aquinalı Thomas için tıklayınız

Modern Devlet ve Siyasetin Dönüşümü için tıklayınız

Toplumsal Sözleşme Kuramı için tıklayınız