Siyaset Teorisi 1

Bu derste Siyaset Teorisi’ne damgasını vurmuş başlıca filozofların devlet, adalet, vatandaşlık, toplumsal yaşam, yönetim şekilleri hakkında fikirlerini okuyup tartışıyoruz. Platon, Aristoteles’ten Aziz Augustinus’a dek farklı düşünürlerin zihin dünyalarında geziyoruz.

Tarihsel çizgide ele alacağımız dönemler: Antik dönem, Hellenistk Dönem, Roma, Ortaçağ.

Odaklanacağımız başlıca sorular:

  • Kent devleti Nedir?
  • Kozmopolit Yaşamın Anlamı Nedir?
  • İmparatorluk kavramı nasıl doğdu?
  • Tarih Boyunca “Vatandaşlık” kavramı nasıl dönüştü?
  • Teokrasi nedir?
  • Din ve Devlet arasındaki ilişki nasıl Ortaçağ’da nasıldı?

Not ve Değerlendirme

Vize %40
Final %60