Siyaset Teorisi 1

Bu derste Siyaset Teorisi’ne damgasını vurmuş başlıca filozofların devlet, adalet, vatandaşlık, toplumsal yaşam, yönetim şekilleri hakkında fikirlerini okuyup tartışıyoruz. Platon, Aristoteles’ten Aziz Augustinus’a dek farklı düşünürlerin zihin dünyalarında geziyoruz.

Tarihsel çizgide ele alacağımız dönemler: Antik dönem, Hellenistik Dönem, Roma, Ortaçağ.

Ders Kitabımız (Course Reader): David Boucher & Paul Kelly, Political Thinkers, Oxford university

Takvim: Güz 2020-21
 12.Eylül.2020-24.Ocak.2021

Vize Haftası: 30.11-6.12.2020

(E-Exam_Mazeret başvurusu 30.11-11.12.2020)

Mazeret 16-18.12.2020

Final Sınavı 25.01-2021-05.02.2021

     Haftalık  Ders Planı
     1. Week 1 Introduction
     Week 2 Sophists
     Week 3 Socrates and Plato
     Week 4 Aristotle
     Week 5 Aristotle & Ancient Theor Review
     Week 6 Intro to Medieval Age & St Augustine
     Week 7 St. Augustine
     Week 8 Midterm
     Week 9 Thomas Aquinas
     Week 10 Thomas Aquinas
     Week 11 Intro to Modern Theory of State
     Week 12 Machiavelli
     Week 13 Machiavelli
     Week 14 Review of Medieval & Modern & Discussion
   Week 15 General Review & Workshop Q &A

Odaklanacağımız başlıca sorular:

        • Kent devleti Nedir?
        • Kozmopolit Yaşamın Anlamı Nedir?
        • İmparatorluk kavramı nasıl doğdu?
        • Tarih Boyunca “Vatandaşlık” kavramı nasıl dönüştü?
        • Teokrasi nedir?
        • Din ve Devlet arasındaki ilişki nasıl Ortaçağ’da nasıldı?

Not ve Değerlendirme

Vize %40
Final %60