Yayınlar

Dergilerdeki Makaleler

  • JEOZOFİK YAKLAŞIMLAR, TÜRKİYE’DEN YANSIMALAR,Alternatif Politika, 2018, 10 (3): 298-320 http://alternatifpolitika.com/site/cilt/10/sayi/3/1-Durgun-Jeozofik-Yaklasimlar-ve-Turkiye.pdf
   • Yer Bilgisinden Milli Coğrafya’ya, Marmara Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi, Dynamics of Continuity and Change in Turkish Foreign Policy (Yalın Yayıncılık, İstanbul, 2012)
   • When Away Becomes Home, 10th International Cultural Studies Symposium, Ege Üniversitesi, “Forgotten Years”: Memoirs of Niyazi Berkes, 2008.
   • Lapsus, Galatasaray Üniversitesi, Felsefe-Sosyoloji Dergisi: “Architectural Death Cult Faces The World”, Issue: 1 Spring 2006.
   • Toplum ve Bilim, “Homo Balcanicus, Çılgın Türkler ve Diğerleri”, 105, Birikim Yayınları, İstanbul, 2006.
   • Yeditepe’de Felsefe: “Baha Tevfik ve Beşir Fuad’ın Felsefe Anlayışları”, İstanbul, 2003.
   • Felsefe Tartışmaları: “Kuyuya Atılan Üç Taş”: Ben Doğruluk ve Gerçeklik, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2002.
   • Yeditepe’de Felsefe: “Nietzsche’de ‘Ben’ Kavramı ve Bu Kavramın Etik Sonuçları”, 2001

Makaleler ve Kitaplarda Yayınlanan Bölümler

Tebliğler ve Konferanslar

 • Association of American Geographers, New York, “Turkey as A Geo-Body in Geography Schooltexts”, Annual Meeting USA, Şubat 2012
 • “Topophilia and Nationalism”, De-Constructing The Geo-Logic, Space and Culture, Kadir Has University, 8-10 Eylül, Istanbul, 2012
 • “Geographies of Ottoman and Republican Turkey: Locating The Nation-State”, New York, Şubat 24-28, 2012
 • Maltepe Üniversitesi,Uluslararası İlişkiler Bölümü Konferansları: 17.Mayıs 2011, Tebliğ başlığı : Ulusçuluk ve Mekan.
 • Ege Üniversitesi, 13. Kültürel Çalışmalar Sempozyumu: Change and Challenge, İzmir; 4-6 Mayıs 2011, Tebliğ başlığı : Space and Nationalism
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Çalışmaları Merkezi: Second Homes in the Sacred Homeland, 19.02.2010
 • Pavia Üniversitesi, Lisansüstü Konferans, 15–17. 10. 2008, Milano-İtalya: Politics of Philosophy
 • Koç Üniversitesi, Sınırlar ve Hareketlilik ( Re-Thinking Migration And Prospects On European Integration) Imagining the Open Door, 2006.

Projeler

 • Araştırma Bursu: Koç Üniversitesi (Göç Çalışmaları Merkezi): From National Territory to Supranational Real Property? Territorial Effects of Foreign Retirement Migration in Turkey, 2007. http://www.mirekoc.com/mirekoc_eng_new/index.php?dane=2007_2008_16
 • TÜBİTAK, Doktora Araştırma Bursu- European University Institute, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Floransa-İtalya, 2008
 • British Council Cultural Studies, Film Çalışmaları Araştırma Bursu, BFI ve Warwick Universitesi, The Concept of Outsider and Cinema, 1998.