Yayınlar

Dergilerdeki Makaleler

      • Yeditepe’de Felsefe: “Nietzsche’de ‘Ben’ Kavramı ve Bu Kavramın Etik Sonuçları”, 2001
      • SOKAĞIN HAFIZASINI TUTMAK, HAFIZANIN SOKAKLARINDA GEZMEK: KUZGUNCUK ÖRNEĞİ.Mecmua, cilt.1, ss.112-116,2019 (HakemliDergi)
      • Kültürpark: Soğuk Savaş’ınMikrokozmik Kültürel Belleği, MeltemIzmir akdeniz akademisidergisi, cilt.1, ss.69-76,2018 (HakemliDergi)
      • Al (m) anya : “Tatlı Vatan”? Emekli Göçü ve Yerel Etkileri Senex:YaşlılıkÇalışmalarıDergisi, cilt.2, ss.59-73,2018 (HakemliDergi)
      • İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Bir Entelektüelin Portresi: Faik Sabri Duran Muhakeme, cilt.1, ss.134-145,2018 (HakemliDergi)
      • JEOZOFİK YAKLAŞIMLAR, TÜRKİYE’DEN YANSIMALAR AlternatifPolitika, cilt.3, ss.298-320,2018 (HakemliDergi)
      • Geographical Imaginations of theMediterranean Along Dichotomies of East-West/North-South nternational Journal of PoliticalScienceUrbanStudies, cilt.6, ss.38-61,2018 (HakemliDergi)
      • Arz ın Seyahati Gaia’xxdan Google Earth e Felsefelogos, cilt.3, sa.50, ss.7-16,2013 (HakemliDergi)
      •  Homo Balcanicus Çılgın Türkler ve Diğerleri, ToplumveBilim, ss.245-264,2006 (HakemliDergi)
      • Architectural Death Cult Faces TheWorldLapsus, cilt.1, ss.149-151,2006 (HakemliDergi
      • Baha Tevfik ve Beşir Fuad ın Felsefe Anlayışları, Yeditepe’de Felsefe, cilt.1, ss.247-259,2003 (HakemliDergi)
      • Kuyuya Atılan Üç Taş Ben Doğruluk ve Gerçeklik FelsefeTartışmaları, cilt.1, ss.85-104,2003 (HakemliDergi)
      • The concept of The Self and Its Ethıcal Implications in Nietzsche”s Philosophy Yeditepede Felsefe, cilt.1, ss.127-143,2002 (HakemliDergi)

Kitaplarda Yayınlanan Bölümler

Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri, Siyaset :KavramlarKurumlar Süreçler, Yüksel Taşkın,Editör, İletişim yayınları, İstanbul, ss.335-353,2017

Ideolojik Çeşitlenmeler ve Toplumsal Hareketler, TürkSiyasalHayatı,SüleymanSözen,Editör,AnadoluÜniversitesi,Eskişehir, ss.113-134,2017

‘Yabancıya Kimse Yabancı Olamaz…’ Uluslararası Emekli Göçünün Türkiye’deki Yansımaları  KüreseleşmeÇağındaGöçKavramlarTartışmalar,Suna Gülfer IhamurÖner,AslıSirinÖner,Editör, İletişim, İstanbul, ss.510-537,2016

İzmir Fair in The ColdWar ColdWar Cities,Katia Pizzi, Marjat aHietala, Editör,Peter Lang, Oxford, ss.169-190,2016

F. Nietzsche:Modern Devletin Eleştrisi , Siyasal Düşünceler Tarihi,HamitEmrah beriş,FatihDuman,Editör, orion,Ankara, ss.879-904,2016

Okul Coğrafyasında Türkiye Anlatılarının İnşası ve Bugünü,  Türkiye Dünyanın Neresinde Hayali Coğrafyalar Çarpışan Anlatılar,PınarBilgin,SezgiDurgun,MuratYeşiltaş, Editör,KoçÜniversitesiYayınları, İstanbul, ss.95-118,2015

Second Homes in The Sacred Homeland  Migration and Turkey Changing Human Geography,Deniz ŞenolSert;DenizKorfalı,Editör, İsisPress, İstanbul, ss.305-338,2014

Siyasi Tarih veMekan HalukUlmanaArmağan,GökhanErdem,Editör,AnkaraÜniversitesiBasımevi,Ankara, ss.11-26,2013

Ideolojik Çeşitlenmeler ve Toplumsal Hareketler. TürkSiyasalHayatı,AhmetDemirelve SüleymanSözen,Editör,AnadoluÜniversitesi,Ankara, ss.120-140,2013

Cultural ColdWar at the İzmir International Fair: 1950s-1960s ,  Turkey intheColdWar Ideology and Culture,Çağdaş Üngör,Cangül Örnek, Editör,PalgraveMacmilan, New-York, ss.67-86,2013

“Apollo ve Sputnik’in Kültürpark Macerası”, http://www.iletisim.com.tr/kitap/izmir-kulturparkin-animsa-madiklari/9141#.VdzPAfntmk

Tebliğler ve Konferanslar

 • Association of American Geographers, New York, “Turkey as A Geo-Body in Geography Schooltexts”, Annual Meeting USA, Şubat 2012
 • “Topophilia and Nationalism”, De-Constructing The Geo-Logic, Space and Culture, Kadir Has University, 8-10 Eylül, Istanbul, 2012
 • “Geographies of Ottoman and Republican Turkey: Locating The Nation-State”, New York, Şubat 24-28, 2012
 • Maltepe Üniversitesi,Uluslararası İlişkiler Bölümü Konferansları: 17.Mayıs 2011, Tebliğ başlığı : Ulusçuluk ve Mekan.
 • Ege Üniversitesi, 13. Kültürel Çalışmalar Sempozyumu: Change and Challenge, İzmir; 4-6 Mayıs 2011, Tebliğ başlığı : Space and Nationalism
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi, Göç Çalışmaları Merkezi: Second Homes in the Sacred Homeland, 19.02.2010
 • Pavia Üniversitesi, Lisansüstü Konferans, 15–17. 10. 2008, Milano-İtalya: Politics of Philosophy
 • Koç Üniversitesi, Sınırlar ve Hareketlilik ( Re-Thinking Migration And Prospects On European Integration) Imagining the Open Door, 2006.

Projeler

     2022 Erasmus Plus Projesi Marmara Üniversitesi Koordinatörlüğü: Aktif Vatandaşlık, Yetişkin Eğitimi  ve Mülteciler (devam ediyor) :
  2007 Araştırma Bursu: Koç Üniversitesi (Göç Çalışmaları Merkezi): From National Territory to Supranational Real Property? Territorial Effects of Foreign Retirement Migration in Turkey, 2007. http://www.mirekoc.com/mirekoc_eng_new/index.php?dane=2007_2008_16

  2008 TÜBİTAK, Doktora Araştırma Bursu- European University Institute, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Floransa-İtalya

  British Council Cultural Studies, Film Çalışmaları Araştırma Bursu, BFI ve Warwick Universitesi, The Concept of Outsider and Cinema, 1998.